Wiertarka wielowrzecionowa pozioma
OPTIMAT 201Wiertarka wielowrzecionowa pozioma przeznaczona jest do równoczesnego wiercenia szeregu otworów pod kołki w elementach meblowych z drewna, tworzyw meblowych i sztucznych. Wiertarka posiada 9 wrzecion ułożonych w płaszczyźnie poziomej, w odstępach będących krotnością 32 mm (standard europejski). Rozmieszczenie wrzecion oraz kierunki obrotów przedstawiono na rys. 1 Wrzeciona L mają lewy kierunek obrotów, dlatego należy je uzbroić w wiertła z lewym gwintem. Pozostałe wrzeciona mają kierunek obrotów prawy i wymagają wierteł z gwintem prawym. Konstrukcja wrzecion pozwala na bezpośrednie osadzenie nie tylko wierteł z uchwytem stożkowym o kącie wierzchołkowym 30o i z gwintem M10 (prawym lub lewym) typu DNWSh lub specjalnych oprawek typu DNWYe z takim samym uchwytem, w którym mogą być mocowane wiertła typu DNWSt4R z uchwytem walcowym.

Uwaga ! Nie należy stosować wierteł innych typów - może to spowodować zniszczenie wrzecion.

Dane techniczne:

liczba wrzecion: 9
rozstaw skrajnych wrzecion: 576 mm
podziałka rozstawu wrzecion: 5x96 mm + 3x32 mm
wymiary stołu: 600 x 820 mm
wysokość max. osi wierteł nad stołem: 30 mm
maksymalna średnica wiercenia: 12 mm
moc silnika (3-fazowy): 1,1 kW
masa wiertarki: 68 kg